PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO WEBU A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

aktualizováno 1. května 2020

Jakékoliv použití naších webových stránek se řídí následujícími podmínkami a platnými právními předpisy. Vstupem a prohlížením této webové stránky vyslovujete souhlas s těmito podmínkami a právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s některými z těchto podmínek, nesmíte tyto stránky používat. Žádáme Vás proto, abyste si  před použitím těchto webových stránek pozorně přečetli následující podmínky.

 

Informace o provozovateli 

 

Provozovatelem www.medbrezany.com (dále jen "naše stránky") je Petr Malý, registrovaný včelař Českého Svazu Včelařů z.s. Kontaktní e-mailová adresa je maly.bruno@seznam.cz

IČO: 49855727

Adresa pro doručování: Akátová 470, Dolní Břežany, 25241, Praha-západ. 

Telefonní číslo: +420 776 092 977
Kontaktní e-mail: medbrezany@seznam.cz

 

Ochrana osobních údajů

 

Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme v souladu  s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů GDPR, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR",  které  tento zákon nahradíI 25. května 2018, a Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Shromažďování osobních údajů

 

Nemáte povinnost osobní údaje nám poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu. Vyžadujeme vaše osobní údaje právě pouze pro naše potřeby (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 

2)  Zpracováváme zejména vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Adresu

 • E-mailovou adresu

 • Telefon

 • Bankovní spojení

 • IČ a DIČ (u podnikající FO)

 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

3) Zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 

Jak vaše osobní údaje ukládáme

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony (viz. "Ochrana osobních údajů")

Údaje (jméno, e-mail a/nebo telefonní číslo), sdělené vámi během komunikace za účelem poskytnutí naších služeb, bezpečně ukládáme na naších zařízeních (viz. sekce "Bezpečnost osobních informací") 

 

Jak vaše osobní údaje používáme

 

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 a, od 25. května 2018, GDPR.

Údaje, sdělené vámi používáme výhradně pro úspěšnou realizaci objednávky nebo pro sdělení  informace ohledně naších služeb, kterou po nás požadujete.
Tyto údaje nebudou v žádném případě použity za marketingovými účely ani poskytovány třetím stranám.

 

Zveřejnění osobních údajů

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

 •  v rozsahu, v jakém to po nás vyžaduje zákon;

 •  v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;

 •  za účelem stanovení, uplatnění nebo chránění naších zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za      účelem předcházení podvodů a snižování úvěrového rizika);

 • jakékoli osobě, o které se domníváme, že se může obrátit na soud nebo jiný příslušný orgán, aby zveřejnil tyto osobní údaje, pokud by podle našeho rozumného názoru mohl tento soud nebo orgán rozumně odkázat na zveřejnění těchto osobních údajů 


S výjimkou ustanovení uvedených v těchto zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím osobám.

 

Zachování osobních údajů 

Tento oddíl stanoví zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností týkajících se uchovávání a vymazávání osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nesmí být uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.
Bez ohledu na ostatní ustanovení této části uchováváme dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

 • v rozsahu, v jakém to po nás vyžaduje zákon;

 • pokud se domníváme, že tyto dokumenty mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

 • s cílem stanovit, uplatňovat nebo chránit naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodů).

 

Bezpečnost osobních informací

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření, která mají zabránit ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
Veškeré osobní údaje, které poskytnete, uchováváme na našich zabezpečených zařízeních chráněných heslem,  firewallem a antivirovým  softwarem Norton, která pravidelně aktualizujeme.
Berte na vědomí, že přenos informací přes internet je ve své podstatě nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré změny, které můžeme v budoucnu učinit v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a na našich Facebookových stránkách Med Dolní Břežany.
Otázky, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany soukromí jsou vítány a měly by být adresovány na medbrezany@seznam.cz

Vaše práva

 

Máte právo požadovat kopie informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli obdržet kopii některých nebo všech vašich osobních údajů, pošlete nám e-mail na medbrezany@seznam.cz. Poskytnutí takových informací je zcela zdarma a bude podmíněno předložením vhodných důkazů o vaší totožnosti.


V určitých situacích máte právo na výmaz vašich osobních údajů. Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit) a svůj nesouhlas vyjádříme pouze v případech, kdy budou platit určité velmi specifické okolnosti. V tom případě vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění.

Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu. Na ochranu soukromí a osobních údajů v České Republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz


Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud se budete řídit odkazem na některé z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

Aktualizace vašich osobních informací

Dejte nám prosím vědět, zda je třeba osobní údaje, které o vás máme, opravit nebo aktualizovat.

Soubory cookies


Naše webové stránky nepoužívají soubory cookie, které shromažďují vaše osobní údaje při prohlížení těchto stránek. Používáme soubory cookie Google Analytics pro zlepšování kvality naších stránek a pro statistické účely s anonymizací vaší IP adresy. Používáme soubory cookie potřebné k zajištění správného chodu našich webových stránek a zvýšení vašeho komfortu při užívání naších stránek. V případě, že budete i nadále používat naše stránky, aniž byste toto výchozí nastavení měnili, znamená to, že souhlasíte s našími nastaveními cookies.


O cookies

Cookie je krátký textový soubor, který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Soubory cookie usnadňují používání internetu tím, že ukládají informace o vaší návštěvě při návratu na server.
Soubory cookie mohou být buď "trvalé"  nebo "dočasné": „trvalé soubory cookies“ zůstávají uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení i po vašem odchodu z našich webových stránek dokud je sami nevymažete (viz níže, jak vymazat cookies); takovéto soubory cookies pomáhají našim webovým stránkám zapamatovat si vás jakožto vracejícího se návštěvníka, avšak nikterak vás neidentifikují jako osobu. „Dočasné soubory cookies“ jsou uloženy ve vašem počítači, notebooku nebo mobilního zařízení pouze po dobu, kdy se pohybujete na našich webových stránkách.

 

Na naších webových stránkách používáme jak dočasné, tak i trvalé soubory cookie. 

Používáme pouze soubory cookie potřebné k zajištění správného chodu našich webových stránek a zvýšení vašeho komfortu při užívání naších stránek.


Zákon stanoví, že na vašem zařízení můžeme ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytné pro provoz tohoto webu.
Můžete nastavit, aby váš prohlížeč nepřijímal cookies a níže uvedené webové stránky vám ukážou,  jak odstranit existující cookies z vašeho prohlížeče. V některých případech však některé funkce našeho webu nemusí fungovat, zejména při odhlášení.

 

JAK ZAKÁZAT ČI POVOLIT COOKIES VE VAŠEM PROHLÍŽEČI

 

Přejete-li si zakázat cookies na svém počítači (mobilním přístupu), prosím uvědomte si, že všechny aplikace nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

 

Google Chrome

Klikněte na ikonu ozubeného kola na liště prohlížeče.
Vyberte „Nastavení“.
Klikněte na „Pokročilé nastavení“.
V sekci "Ochrana soukromí", klikněte na tlačítko „Nastavení obsahu "
Chcete-li zakázat soubory cookies, pak v sekci "Cookies", vyberte "Zablokovat nastavení jakýchkoli dat".
Chcete-li povolit soubory cookies, pak v části "Cookies", vyberte "Povolit místní údaje, které mají být nastaveny". To umožní jak prvním, tak třetím stranám použít soubory cookies. Chcete-li povolit pouze soubory cookies první straně, pak vyberte "Blokovat všechny soubory cookies třetích stran bez výjimky".

Poznámka: Existují různé úrovně povolení a zákazu cookies. Více informací o dalších nastavení nabízených Chrome naleznete na: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

 

Klikněte na "Nástroje" v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost "Možnosti Internetu".
V okně Možnosti přejděte na "Ochrana osobních údajů“.
Chcete-li zakázat soubory cookies, pak pohybem kurzoru zablokujte všechny soubory cookies.
Chcete-li povolit soubory cookies, pak kurzorem označte preferovanou možnost.

Poznámka: Existují různé úrovně povolení a zákazu cookies. Více informací o dalších nastavení nabízených v aplikaci Internet Explorer naleznete na následující stránce společnosti Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

Mozilla Firefox

 

Klikněte na "Nástroje" v menu prohlížeče a zvolte "Možnosti".
Vyberte „Ochrana soukromí“.
Chcete-li zakázat soubory cookies, pak zrušte výběr "Přijímat soubory cookies".
Chcete-li povolit soubory cookies, pak vyberte „Přijmout cookies".

Poznámka: Existují různé úrovně povolení a zákazu cookies.

Další informace naleznete na stránce: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

 

Opera

 

Klikněte na "Nastavení" v menu prohlížeče a vyberte možnost "Nastavení".

Vyberte "Rychlá volba".
Chcete-li zakázat soubory cookies, pak zrušte zaškrtnutí políčka "Povolit soubory cookies".
Chcete-li povolit soubory cookies, pak kliknete na "Povolit soubory cookies".

Poznámka: existují různé úrovně povolení a zákazu cookies.

Více informací o dalších nastaveních cookies naleznete na: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari na OSX

 

Klikněte na "Safari" v panelu nabídky a zvolte možnost "Předvolby".
Klikněte na "Bezpečnost".
Chcete-li zakázat soubory cookies, pak v sekci „cookies“ zvolte „Nikdy".
Chcete-li povolit soubory cookies, pak v sekci "cookies“ vyberte "Pouze z webu ..."

Poznámka: existují různé úrovně povolení a zákazu cookies.

Více informací o dalších nastaveních naleznete na: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html

 

Všechny ostatní prohlížeče

 

Použijte funkci "Help" v prohlížeči nebo se obraťte na poskytovatele prohlížeče.

 

Zkontrolujte, zda to jak vaše webové stránky používají cookies a online sledování je GDPR kompatibilní na www.cookiebot.comStále si nejste jisti, zda váš web používá cookies?  Zkontrolujte to zde: http://cookielawinfo.com/does-my-website-use-cookies/ Potřebujete odstranit nebo spravovat soubory cookie? Podívejte se na webové stránky  www.aboutcookies.org

 

Přijatelné použití

Nesmíte:

 • používat naše stránky jakýmkoli způsobem nebo podniknout jakékoli kroky, které způsobují nebo mohou způsobit poškození naších stránek nebo poškození výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti naších stránek;

 • využívat naše webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli protiprávním, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;

 • využívat naše webové stránky pro kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání, zveřejňování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který sestává z (nebo je spojen s) jakéhokoli spywaru, počítačového viru, trojského koně, červa, loggeru, rootkitu nebo jiného malwaru ;

 • využívat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoliv přímou marketingovou činnost (mimo jiné email marketing, SMS marketing, telemarketing a direct mailing);

 • používat údaje shromážděné na našich webových stránkách ke kontaktování jedinců, společností nebo jiných osob nebo subjektů.


Musíte zajistit, aby veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu nebo ve vztahu k našim webovým stránkám, byly pravdivé, přesné, aktuální, úplné a neklamné.

Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené DDoS útokem (distributed denial-of-service attack),
viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek v důsledku vašeho používání našich webových stránek, stahování jakýchkoli souborů zveřejněných na naších stránkách nebo na jakýchkoli webových stránkách na které odkazujeme.

 

Propojení s našimi stránkami


Na naše stránky můžete odkazovat za předpokladu, že jste získali náš předchozí písemný souhlas a za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši pověst ani jí nezneužije. Nesmíte na naše stránky odkazovat takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružování, schválení nebo potvrzení z naší strany, v případě že takové sdružování, schválení nebo potvrzení neexistuje.
Nesmíte na naše stránky odkazovat z webových stránek, které nevlastníte.
Naše stránky nesmí být vloženy do rámu (angl. "framing") na žádných jiných stránkách, a nesmíte odkazovat na jinou část našeho webu než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění. Webové stránky, ze kterých odkazujete, musí ve všech ohledech splňovat níže uvedené standarty obsahu.
Pokud si přejete použít jakýkoli obsah našich stránek způsobem, který se  liší od výše uvedených, kontaktujte nás prosím na medbrezany@seznam.cz


Odkazy na webové stránky třetích stran

Jako služba pro návštěvníky může tato stránka obsahovat linky na jiné webové stránky na internetu, které vlastní a provozují třetí strany (dále jen „Stránky třetích osob“). Prosím, berte na vědomí, že www.medbrezany.com nenese žádnou odpovědnost a nemá žádnou kontrolu nad těmito Stránkami třetích osob a že připojení se na tyto Stránky třetích osob činíte na vlastní nebezpečí a toto připojení se na ně se řídí podmínkami používání a pravidly ochrany soukromí těchto propojených stránek. 

Jurisdikce a použitelné právo

České soudy budou mít výhradní pravomoc nad jakoukoli námitkou, vyplývající z návštěvy našich stránek nebo související s jejich návštěvou.
Tyto smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo námitka vyplývající z nebo související s nimi nebo jejich předmětem nebo složením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s českými zákony.

Na ochranu soukromí a osobních údajů v České Republice dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz